8. Internacionalni kongres, Neum 30.09-02.10.2022

8. Internacionalni kongres

Udruženje Anestetičara medicinskih sestara/tehničara intenzivne terapije reanimacije urgentne medicine i transfuzije u BiH-PULS

POZIVNICA

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji, velika nam je čast i zadovoljstvo da Vas pozovemo na 8.Internacionalni kongres u organizaciji Udruženja Anestetičara medicinskih sestara/tehničara intenzivne terapije reanimacije urgentne medicine i transfuzije u BiH „PULS“

Kongres će se održati u NEUMU- Hotel SUNCE od 30.09. do 02.10. oktobra 2022. godine. Kongres je idealna prilika za promovisanje sestrinstva, ali i našeg Udruženja, uz mogućnost da se učesnicima predoče ciljevi, misija, vizija, programske aktivnosti i značaj Udruženja.

Navedeni Kongres je takođe prilika za razmjenu znanja, iskustava iz prakse, te uspostavljanja novih poznanstava i uzajamne saradnje. Pored navedenog pripremili smo bogat društveni program, te se koristimo prilikom i još jednom Vas pozivamo da nam se pridružite i uzmete aktivno učešće u vidu izlaganja svojih radova u obliku usmene, poster prezentacije ili kao publika u smislu prisustvovanja istim.

Dobro nam došli, srdačan pozdrav

Predsjednik Udruženja „PULS“ u BiH
Babajić Mevludin

JZU UKC Tuzla Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju
Ulica Trnovac bb 75000 Tuzla BiH;
+387 61 151 059
mevludinbabajić@yahoo.com

Organizacioni odbor

Edmond Ibrahimi–predsjednk
Pejzić Soniboj
Čengić Amil
Samira Babajić
Nurdin Salkanović
Mirza Jahić
Samela Zelić
Oksana Memić
Elmedin Dubravac
Marina Ahmetbegović
Mevludin Babajić
Senada Džebo

Naučno stručni odbor

Marina Ahmetbegović
Samela Zelić
Senada Džebo
Soniboj Pejzić
Oksana Memić
Mevludin Babajić
Mirza Jahić

Počasni odbor

UKC Tuzla BIH Prof.dr.Jasmina Smajić
UKC Tuzla BIH Prof.dr.Semir Imamović
Švedska Malmo Doc.dr.Vedrana Vejzović
Slovačka PhDr.Sc Zuzana Rybarova PhD,MPH
Makedonija Prof.Gordana Panova
BAMS Goran Mošić
ESKULAP Srbija Mirjana Blanuša
UMSTIB RS Živana Vuković-Kostić
UZR Loznica Srbija Radenka Ćirakovič
Medicinska škola Zagreb Hrvatska Josip Božić
HDMSARIST Hrvatska Adriano Friganović
UINARS Srbija Gordana Dragošev
UHMT FBIH Aner Duraković
UA Srbija Jovan Filipović
SEKCIJA in ZT Zbornica Zveza Slovenija Antonn Justin
UZPS Srbija Ivanka Adžić
ZANAS Sjeverna Makedonija Gordana Beshliovska
SESTRINSTVO KC Srbije Marija Galić
UMST Crna Gora
MEDICINAR Distrikt Brčko BIH Elvedin Duran
ART Srbija Draga Udovica
UPST Laza Lazarević Srbija Halida Mešanović
UMST Regije FočaRS
Društvo psihijatrijskih sestara i tehničara Srbije

Tehnička podrška

Samela Zelić
Elmedin Dubravac
Edmond Ibrahimi
Marina Ahmetbegović

Program 8. Kongresa „PULS“ u BiH

Petak 30.09.2022
12.00-18.00 Registracija učesnika- plato recepcija hotela
18:00-19:00 Svečano otvaranje Kongresa
19:00-20:00 Plenarna predavanja
SALA 1 RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
Samela Zelić, Marina Ahmetbegović
19:00-19:15 Is Digital education in nursing posible – Erazmus + project
Je li moguće digitalno obrazovanje medicinskih sestara – Erazmus + projekt
Vedrana Vejzovic – Associate professor PhD Deparment of Care Science
Malmö University, Malmo Sweden
19:15-19:30 Organizacioni izazovi u pandemiji Covid 19
Novi program obuke i edukacije medicinskih sestara – tehnničara i anestetičara
Gordana Dragošev, Master ms
KC Niš Republika Srbija
19:30-19:45 Medicinska sestra u ulozi lidera
prof. dr Dražen Jovanović
Fakultet zdr.stud.Univerzitet Bijeljina RS BiH
19:45-20:00 Medicinska sestra kroz 20. stoljeće
Josip Božić mag.med.tehničar
Škola za medicinske sestre, Vinogradska Zagreb; Hrvatska
20:00 Koktel dobrodošlice terasa hotela
21:00 Večera restoran Hotel „SUNCE“

Subota 01.10.2022
08:00-12:00Registracija učesnika
 SALA 1SESIJA 1
RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Josip Božić, Danijela Brezovac, Samira Babajić
 09:00-09:10Uloga anesteziološke sestre / tehničara u eksploataciji organa
Amer Subašić, Danijela Brezovac
Klinika za anesteziju i reanimaciju;KCUS Sarajevo;BiH; „PULS“ u BiH
 09:10-09:20Anestezija u Laparaskopskoj hirurgiji
Elmedin Dubravac,
KCUS Sarajevo BiH, „PULS“ u BiH
 09:20-09:30Specifičnosti monitoringa u onkološkoj hirurgiji
Ana Marković
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije; Udruženje anestetičara Srbije
 09:30-09:40Iskustva pacijenata prije operacije na srcu u toku Covid 19 pandemije kvalitativna studija (naučno istraživački rad)
Marina Ahmetbegović, Ann – Cathrine Bramhagen, Haris Huseinagić,
Vedrana Vejzović Malmö University, Malmo Sweden
 09:40-09:55SPONZORSKO PREDAVANJE
Tehnička rješenja za brzu dijagnostiku ABS-a i imunohemije
u intenzivnim njegama
Gordan Šehić, Murid Nalić
NEW TECHNOLOGY DOO SARAJEVO – Radiometar Sarajevo; BiH
 09:55-10:25Značaj cjeloživotne edukacije
Vedrana Vejzović,Malmo Univerzitet Švedska
Adriano Friganović HDMSARIST Hrvatska
Marina Ahmetbegović MIB Tuzla BIH, Malmö University, Malmo Sweden
 10:25-10:30Vrijeme za diskusiju
 10:30-11:00Kafe pauza terasa hotela „SUNCE“

 SALA 1SESIJA 2
RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Ajla Jazvin, Nina Džindo
 11:00-11:20Izvan tjelesna membranska oxigenacija iz pristupa medicinske sestre
Zuzana Rybarova,Veronika Kollárová,Zuzana Slezáková
Subkatedra intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti,
FOaZOŠ, SZU v Bratislave; Slovačka
 11:20-11:30VV ECMO u jedinici intenzivne nege IPBV
Maja Stanojević, Stanković Dejan
Institut za plućne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica; Republike Srbije
 11:30-11:40Postoperativna njega kod pacijenata u spinalnoj anesteziji
Bojan Apostoloski,Tamara Boshkovska,Dijana Kuzmanovska Katerina Tasevska,
Teodora Ivanovska,Elena Parizova;Skoplje, Sjeverna Makedonija
 11:40-11:50Bolesti pankreasa – sestrinske intervencije u operativnom liječenju
Slavica Trifunčević
Institut za onkologiju Vojvodine; Republike Srbije
 11:50-12:00Standard sestrinskih intervencija pri izvođenju kolonoskopske polipektomije
Ivana Kraljević
UKC Republike Srbije
 12:00-12:10Enteralna ishrana i značaj rane nutricije kod hirurških bolesnika
Elmedin Dubravac
KCUS Sarajevo BiH, „PULS“ u BiH
 12:10-12:20Spinalna anestezija carskim rezom – Komplikacije
Gordana Panova, Daniela Jovančevska,Blagica Panova
JZU, Medicinski centar-Kotsani, S. Makedonija
Fakultet medicinskih nauka-Univerzitet, Goce Delčev, Štip, S. Makedonija
PZU Physiomedica-Kotsani, S. Makedonija
 12:20-12:30Živjeti sa anginom pektoris
Snježana Lazarević, Opšta bolnica Valjevo; Republika Srbija
 12:30-12:50Vrijeme za diskusiju
Pauza

 SALA 1SESIJA 3
RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Nermina Nurkić, Mehmed Mehmedović
 12:50-13:00Specifičnosti zdravstvene nege starih obolelih od Parkinsonove bolesti
Dragana Radovanović
Opšta bolnica Loznica, Republika Srbija
 13:00-13:10 
 13:10-13:20Ponašanje u menopauzi, sprečavanje nastanka osteoporoze kuka
Ljiljana Stijepović
Specijalna bolnica “Vaso Ćuković” Risan, Crna Gora
 13:20-13:30„Fast track surgery“ u ortopediji – učinkovitost, efikasnost, izvedba
Marica Jerelković
Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje bolnice –
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju; KBC Sestre milosrdnice Hrvatska
 13:30-13:40Palijativna nega-pacijent u našim rukama
Jelena Panović
Zdravstveni Centar Užice Republika Srbija
 13:40-13:50SPONZORSKO PREDAVANJE
Tomislav Petrlić
Omnia Medic 3M Hrvatska
 13:50-14:00Vrijeme za diskusiju

 SALA 2SESIJA 1
RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Adnan Arnautović, Adisa Omerović
 09:00-09:10Reanimacija – najnovije smjernice sa osvrtom na liječenje boli u JIL-u
Anita Martinović, bachelor sestrinstva
Hrvatska bolnica „Dr.Fra Mato Nikolić“ Nova Bila; BiH
 09:10-09:20Prevencija VAP-a
Danijela Brezovac;Svijetlana Veselinović
KCUS Sarajevo BiH
 09:20-09:30Sistem rezultata TISS-28 u intenzivnoj jedinici u Republici Sloveniji
Anton Justin
Splošna bolnišnica Jesenice Slovenija
 09:30-09:40Prijem djece na jedinicu intenzivnog liječenje u stanju ketoacidoze
Elvedina Hodžić
Pedijatrijska klinika Sarajevo; KCU Sarajevo BiH
 09:40-09:50Priprema djece za invazivne dijagnostičke i terapijske metode
Indira Poplata
Pedijatrijska klinika – KCU Sarajevo BiH
 09:50-10:00Spontana intrakranijska hipotenzija
Zlatar Irena
KBC Sestre milosrdnice Zagreb – Hrvatska
 10:00-10:10Rehabilitacija pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja opekotina
Slađana Ćosović
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Republike Srbije
 10:10-10:20SPONZORSKO PREDAVANJE
 10:20-10:30Vrijeme za diskusiju
 10:30-11:00Kafe pauza terasa hotela „SUNCE“

 SALA 2SESIJA 2
RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Ana Marković, Mirha Krehić
 11:00-11:10Uloga medicinske sestre u postavljanju Centralnog venskog katetera
Dragana Aleksić; Jacinta Idžaković
Opća Bolnica Dr.Ivo Pedišića Sisak – KBC Rijeka Hrvatska
 11:10-11:20Prevencija bolničkih infekcija
Mirjana Marinković, Snežana Miljković,
Medicinski fakultet Niš, Republika Srbija
 11:20-11:30Tuberkuloza
Senada Džebo, Danina Dohranović-Tafro
KCUS Sarajevo BiH, „PULS“ u BiH
 11:30-11:40Pandemija COVID-19
Miljan Šćekić
Opšta Bolnica; Kotor; Crna Gora
 11.40-11:50Opis primjera liječenja pacijenta sa teškim oblikom Covida-19
Edin Mahić, Semir Lemeš
Odjel za intenzivnu terapiju, Univerzitetna Klinika Golnik; Slovenija
 11:50-12:00Enteralna prehrana pacijenata oboljelih od COVID 19
Samela Zelić
KCUS Sarajevo BiH, „PULS“ u BiH
 12:00-12:20Osviještenost stanovnika za preventivne preglede
Josip Božić
Škola za medicinske sestre Vinogradska; Zagreb; Hrvatska
 12:20-12:30Vrijeme za diskusiju
 12:30-12:50Pauza

 SALA 2SESIJA 3
RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Emir Suljević, Edina Mahić
 12:50-13:05Vrednovanje sestrinskih usluga u zdravstvenom sistemu Republike Srbije stanje i perspektive
Jelena Panović
Zdravstveni centar Užice; Republika Srbija
 13:05-13:20Prikaz rada službe za hitnu medicinsku pomoć u domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona u periodu 2019-2021g.
Tatjana Krdžalić, Lejla Hasanović
Zavod za javno zdravstvo TK Tuzla; BiH
 13:20-13:40Uticaj video igrica na razvoj dece
Katarina Jonev – Ćiraković
Stručnjak za bezbednost dece na internetu; Republika Srbija
 13:40-13:50Važnost empatije kod zdravstvenih radnika
Ajla Jazvin; Ašik-Ćumurija
RMC Dr.Safet Mujić Mostar “PULS” u BiH
 13:50-14:00Pokazatelji i analiza kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama juga Srbije
Snežana Miljković, Mirjana Marinković,
Medicinski fakultet Niš; Republika Srbija
  Vrijeme za diskusiju

 SALA 3RADIONICE 14:00-15:00
RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Senada Džebo, Safet Bajrektarević, Mehmed Mehmedović
 14:00-14:30„Osnovno održavanje života uz upotrebu AED-a“
Aner Duraković, Emir Smajić, Senad Kolar, Almedin Burek
UHMT FBiH-Udruženje hitnih medicinskih tehničara Federacije BiH
 14:30-14:40Otežana Intubacija
Petar Rajić, Bolnica
„Dr Fra Mato Nikolić“; Nova Bila „PULS“ u BiH
 14:40-14:50Održavajne disajnog puta
Adnan Arnautović
MIB Tuzla BiH;„PULS“ u BiH
 14:50-15:00CELL SEVER – uređaj za autotransfuziju
Edin Glavić, Mirza Jahić
JZU UKC Tuzla; „PULS“ u BiH
  DISKUSIJA

 SALA 3POSTER PREZENTACIJE 15:00-16:00
RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Marina Ahmetbegović, Faruk Muratović, Samela Zelić, Sandra Čehtarević
 15:00Zdravstveno vaspitni rad u sestrinskoj profesiji
Živana Vuković – Kostić, Željko Vuković, Ranka Stanar
UMSTIB Republike Srpske; BiH
  Uloga Anesteziološkog tima pri izvodjenju anestezije van operacione sale
u dijagnostičkim procedurama
Edmond Ibrahimi, Jahić Mirza, Babajić Mevludin
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju UKC TUZLA „PULS“ u BiH
  JZU UKC Tuzla u uslovima pandemije Covid-19
Saniboj Pejzić, Jahić Mirza, Babajić Mevludin
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju UKC TUZLA „PULS“ u BiH
  Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju u uslovima pandemije Covid-19
UKC Tuzla
Mevludin Babajić, Mirza Jahić, Pejzić Soniboj, Babajić Samira
Udruženje „PULS“ u BiH
  Vrste Anestezije
Samira Babajić, Babajić Mevludin,Jahić Mirza,Pejzić Soniboj
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju UKC TUZLA „PULS“ u BiH
  Pozicioniranje i monitoring pacijenata u operacionoj Sali
Nermina Nurkić, Jahić Mirza, Babajić Mevludi
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju JZU UKC TUZLA „PULS“ u BiH
  Epiduralnna anestezija
Mersida Mujezinnović, Jahić Mirza, Babajić Mevludin
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju JZU UKC TUZLA „PULS“ u BiH
  Regionalna anestezija
Nurdin Salkanović, Jahić Mirza, Babajić Mevludin
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju JZU UKC TUZLA „PULS“ u BiH
  Postoperativne komplikacije krajnika
Spomenka Hotilovac
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
  Terapija insulinskom pumpom kod djece i odraslih
Duška Mirnić, Dijana Ivić, Siniša Karakaš, Sanja Šolaja, Cvijeta Jotanović
UKC RS
  Zdravstvena njega traheotomiranog bolesnika
Emir Suljević, Sabina Suljević
KCUS Sarajevo BiH, „PULS“ u BiH
  Postoperativna njega kod pacijenata u spinalnoj anesteziji
Tamara Boshkovska, Bojan Apostoloski, Dijana Kuzmanovska,Katerina Tasevska
Skoplje, Sjeverna Makedonija
  Emocionalna inteligencija
Gordana Stojković
Dom zdravlja Paraćin Republika Srbija
  Kratki odgovori na teška pitanja o mršavljenju
Olivera Jovanović
Opšta bolnica Ćuprija Republika Srbija
  Subakutni tireoiditis – prikaz slučaja
Elizabeta Nasteska
PZU Dr Gordana Janevska R Makedonija
  Reanimacija novorođenčeta
Jelena Tanasković,Radmila Perišić,Tanja Miletić,Miroslav Jovanović
Univerzitetska bolnica Foča – RS BiH
  Transport ugroženog novorođenčeta
Ružica Nikolić
Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije “ESKULAP
  Inovativne tehnike u kardiohirurgiji – delokrug rada medicinske sestre/tehničara
Goran Mošić
Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije “ESKULAP”
  Izolovana perfuzija extremiteta
Jovan Filipović
Institut za Onkologiju i radiologiju Srbije ,Udruženje anestetičara Srbije
  Mentalno zdravlje i fizička (ne)aktivnost
Slađana Ćosović
Centar za razvoj i unapređenje obrazovanja fizioterapeuta
„Fizio edukacijski tim“ Srbije
  Prevencija postoperativne infekcije primjenom jodom impregnirane
sterilne folije – Pregledni članak
Neda Kovačević, Milica Čančar, Miroslava Milanović
Univerzitetska bolnica Foča – RS BiH
  Prikaz rada odjeljenja za anesteziologiju i reanimaciju na području
TK u periodu 2019-2021. godine
Selma M.Krdžalić, Azra Sarihodžić
Zavod za javno zdravstvo TK TUZLA „PULS“ u BiH
  Učestalost faringokutanih fistula nakon totalne laringektomije u UKC RS
Dijana Ivić, Spomenka Hotilovac, Duška Mirnić,
Sanja Šolaja, Cvijeta Jotanović UKC RS Banja Luka; BiH
  Temperatura kao vitalna funkcija
Nina Džindo
MIB TUZLA „PULS“ u BiH
  Prevencija kardiovaskularnih bolesti
Željko Vuković, Ranka Stanar, Živana Vuković-Kostić
UMSTIB Republike Srpske – ZZFMR Dr. Miroslac Zotović Banja Luka RS;BiH
  Gonartroza – Bolest koljena
Maja Milosavljević Gaćeša
Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije „ESKULAP
  Strategija razvoja i unapređenja sestrinstva u Srbiji
Ivanka Adžić,Vera Simić,Doroteja Simić
Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije, Beograd, UKCS, VISAN;
Medicinska škola “Beograd” Beograd, UZPS
  Porođaj u vanbolničkimu slovima
Doroteja Simić,Vera Simić, Ivanka Adžić,Jelena Milović,
Medicinska škola“Beograd“,Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije,
UKCS,VISAN, Beograd, Medicinska škola“Beograd“ Beograd, Republika Srbija
  Uticaj karantina i pandemije covid 19 na mentalno zdravlje zdravstvenih
radnika
Vera Simić,Ivanka Adžić,Jelena Milović, Nevena Uzelac,
UZPS; Udruženje zdravstvenihprofesionalaca Srbije, Beograd,
Medicinska škola “Beograd” Beograd,UZPS; UKCS, VISAN
  Alergiski reakcii Sodrzina:Hitni sosotojbi vo alergologijata Izrabotil:
Jovanka Arsovska Blagorodna Domazetova
Skoplje,R Sjeverna Makedonija
  Šta smo naučili iz borbe protiv“COVID-19“
Radenka Ćiraković
Opšta bolnica Loznica Republika Srbija
  Hipoproteinemija kao posljedica op.zahvata
Mirha Kehić
MIB TUZLA „PULS“ u BiH
  Sterilizacija
Adisa Omerović
JZU Zdravstveni centar Brčko Distrikt BiH, „PULS“ u BiH
  Savremeni pristup zdravstvene nege u psihijatriji kroz parcijalnu hospitalizaciju
Zorica Ćupić
Klinika za psihijatriju UKC Srbije
  Benigni tumori kože
Mirjana Blanuša
Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije “ESKULAP”
  Anestezija u jednodnevnoj hirurgiji
Fahrudin Melić, Edin Omerdić – Služba za anesteziju i intezivnu terapiju;
JU Bolnica Travnik – BiH
  Značaj zdravstvene nege pacijenata kod povreda grudnog koša
Jelena Bihelović, Grozdanić Anka – UKC Srbije Klinika za grudnu hirurgiju
Republika Srbija
  Hirurgija zalisaka – specifičnosti u postoperativnoj nezi i lečenju
Marija Galić, Irena Mitrović – UKC Srbije, Klinika za kardiohirurgiju
Republika Srbija
  Masna bolest jetre kao multisistemski poremećaj i uticaj hepatoprotektiva
Zlata Stefanović – UKC Srbije
15:00-16:30X Sastanak Balkanske asocijacije medicinskih sestara – BAMS
21:00Svečana večera – Hotel „SUNCE“ Neum, BiH
Nedelja 02.10.2022
OKRUGLI STO NA TEMU
Sestrinstvo ide naprijed ali kuda i kako?
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
Marina Ahmetbegović, Josip Božić, Mevludin Babajić
10:00-12:00 Učesnici, predavači okruglog stola:
Švedska Malmo-Vedrana Vejzović,
Srbija – Gordana Dragošev,
Slovačka – Zuzana Rybarova
Hrvatska – Adriano Friganović,
Srbija – Mirjana Blanuša,
Bosna i Hercegovina – Aner Duraković
Republika Srpska – Živana Vuković-Kostić,
Srbija – Ivanka Adžić,
Slovenija – Anton Justin,
Srbija – Draga Udovica
Distrikt Brčko BiH – Elvedin Duran,
Srbija – Radenka Ćirakovič
Sjeverna Makedonija – Gordana Beshliovska,
Crna Gora – Miljan Šćekić
Srbija – Goran Mošić,
Hrvatska – Josip Božić,
Srbija – Jovan Filipović
Srbija – Marija Galić,
Bosna i Hercegovina – Mevludin Babajić
12:00 – 12:15 Zaključci kongresa
12:15 -13:30 SASTANAK PREDSJEDNISTVA I UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA

Pokrovitelji

               

SPONZORI

                    

KOTIZACIJA ZA UČESNIKE KONGRESA

  • Kotizacija za članove udruženja PULS u BiH 50 EUR—120 km
  • Kotizacija za ostale učesnike 70 EUR—150 km
  • Dnevna kotizacija 12,5 EUR— 25 km
Kotizacija za članove udruženja i ostale obuhvata:
Kongresni material, prisustvo na svečanom otvorenju, koktel dobrodošlice , prisustvo na predavanjima i radionicama, kafe pause, svečanu večeru, certifikat.
Dnevna kotizacija obuhvata:
Kongresni material, prisustvo na predavanjima i radionica, kafe pause, certifikat
Uplata kotizacije na racun
Udruženje anestetičara u BiH, Trnovac bb, 75000 Tuzla, ID broj: 4210068740001,1321002012614208 NLB Banka d.d, SWIFT TBTUBA 22 For: UDRUŽENJE ANESTETIČARA U BiH KONGRES TRNOVAC bb 75000 TUZLA, IBAN: ba 391321010385862370 Devizna partija: 103858623 NLB banka-filijala Tuzla For: Udruženje Anestetičara u BiH-Kongres (račun broj 1321002012614208) Uplatu kotizacija možete izvršiti i na dan otvorenja Kongresa u prostorijama Hotela SUNCE, na mjestu registracije učesnika.

PRIJAVA RADOVA

Predavanja iz oblasti: Anestezija, Reanimacija, Intenzivna terapija, Urgentna medicina, Transfuzija, Terapija bola, Radionice, Posteri, Okrugli sto, Slobodne teme.

1. IME I PREZIME:_________________________________________________________
2. USTANOVA:_____________________________________________________________
3. ADRESA:________________________________________________________________
4. TEL/FAX:________________________________________________________________
NAČIN IZLAGANJA: □ USMENA PREZANTACIJA □ POSTER PREZENTACIJA
NASLOV: __________________________________________________________________
SAŽETAK:

Rok za prijavu radova: 01.08.2022. godine
Obavijest o prihvaćanju radova: 15.08.2022. godine
Program i konačno obavještenje: 01.09.2022. godine

Radove slati do predviđenog roka na e-mail adresu: radovi8kongres@gmail.com

U sažetaku ukratko predstaviti predloženi rad, njegove ciljeve, najvažnije rezultate i zaključke. Sažetak ne smije prelaziti 250 riječi, piše se fontom Times New Roman, veličina slova 12pt.

Autor se može pojaviti kao prvi autor u dva rada, radovi koji su objavljeni više puta neće biti uzeti u razmatranje.

NAPOMENA:

OBAVEZNO naznačiti način izlaganja, obratiti pažnju na tačno popunjavanje adrese i telefona. Stručna komisija po svojoj procjeni može promijeniti način izlaganja o čemu će autori biti obavješteni.

PONUDE SMJEŠTAJA HOTEL „SUNCE“

  • Jednokrevetna soba, sa doručkom 110 KM + 2KM bor.taxa
  • Jednokrevetna soba, polupansion 134 KM + 2KM bor.taxa
  • Jednokrevetna soba, puni pansion 158 KM + 2KM bor.taxa
  • Dvokrevetna soba, sa doručkom po osobi 70 KM + 2KM bor.taxa
  • Dvokrevetna soba, polupansion po osobi 94 KM + 2KM bor.taxa
  • Dvokrevetna soba,puni pansion po osobi 118 KM + 2KM bor.taxa

Cijene su po osobi/noći.
Boravišna taksa po danu 2 KM
PDV uključen u navedene cijene

Informacije i rezervacije smještaja
Recepcija Hotel „Sunce“
tel/+387 36 880 033
Fax/+387 36 880 065
Email: info@hotel-sunce.com

Adrese kongresa

Predsjednik Udruženja PULS u BiH
Mevludin Babajić
+ 387 61 151 059
Email: mevludinbabajic@yahoo.com

Predsjednik Organizacionog odbora kongresa
Edmond Ibrahimi
+387 61 575 935
Email: edmond.ibrahimi74@gmail.com

Generalni sekretar udruženja
Nermina Nurkić
+387 61 704 821
Email: nerminanurkic@gmail.com

Web stranica udruženja: www.puls.ba
E mail udruženja: info@puls.ba
E mail kongresa: 8kongrespuls@gmail.com
E mail za prijavu radova: radovi8kongres@gmail.com

8. Internacionalni kongres, Neum 30.09-02.10.2022
Scroll to top