o Nama

Nekoliko rječi o nama

Statut Udruženja

Dobrovoljno, nepolitičko, nestranačko i neprofitno udruženje
Pozivamo Vas da pročitate naš Statut i pridružite nam se popunjavanjem pristupnice

Pristupnica

Naša misija

Okupiti u članstvo Udruženja  sve anestetičare i medicinske sestre/tehničare intenzivne terapije, reanimacije, urgentne medicine i transfuzije u Bosni i Hercegovini.

Zastupati interese članova u drugim srodnim profesionalnim udruženjima, kao i prema javnosti.

Aktivno učestvovati u izradi kvalitetnih edukativnih programa za članove Udruženja, a u skladu sa europskim standardima.

Šta radimo

  • Organizovanje kurseva, edukacija i radionica u cilju dodatne edukacije članova udruženja
  • Povezivanje na državnom i međunarodnom nivou u cilju promoviranja edukativnih programa za članove Udruženja
  • Lobiranje koje će članovima Udruženja omogućiti učešće u izradi i evaluaciji državnih i europskih standarda i dalju edukaciju iz struke
  • Organiziranje i provođenje kongresa, seminara, predavanja, savjetodavnog rada iz područja struke,u cilju permanentne edukacije članova Udruženja (informiranja i upoznavanja sa novim naučnim i stručnim dostignućima)
  • Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima i seminarima, koji su u vezi sa ciljevima i djelatnostima Udruženja
  • Saradnja Udruženja sa drugim srodnim profesionalnim udruženjima
  • Prezentiranje mišljenja i stavova Udruženja relevantnim tijelima
  • Iznalaženje načina za poboljšanje uvjeta rada članova udruženja (radni prostor, radno vrijeme i tehnička sredstva)
  • Razmjena iskustava sa istim i sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu
  • Izdavanje brošura, protokola i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja i stručnog osposobljavanja i usavršavanja članova Udruženja i šire

Uprava Udruženja


Predsjednik udruženja

Mevludin Babajić

Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla

Kontakt telefoni
+ 387 61 159 059, + 387 35 303 227

Email
mevludinbabajic@yahoo.com
predsjednik@puls.ba


Predsjednik skupštine

Marina Ahmetbegović

Medical Institute Bayer – Tuzla


Predsjednik Upravnog odbora

Samela Zelić

KCUS Sarajevo


Generalni sekretar

Nermina Nurkić

Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla

Predsjednik nadzornog odbora

Senada Džebo

KCUS Sarajevo

Sandra Musić

Federalna uprava civilne zaštite

Scroll to top