I Konferencija Balkanske asocijacije medicinskih sestara

BAMS logoPoštovani,

Vreme koje je iza nas ali i vreme koje je ispred nas ukazuje na izuzetan značaj regionalne saradnje u svim sferama društvene zajednice a u sferi zdravstva se pokazala kao neprikosnovena.

U periodu pandemije , za koji se iskreno nadam da polako ostaje iza nas, velika su iskušenja na zdravstvenim sistemima svih zemalja sveta pa tako i regiona Balkana. Sama činjenica da pandemija ne poznaje granice ukazala nam je da samo zajedničkim snagama se mogu prevazići veliki izazovi.

Više decenijska saradnja udruženja zdravstvenih radnika na prostorima Balkana, nakon više godina razmatranja, dovela je do stvaranja Balkanske asocijacije medicinskih sestara a značaj nastajanja ovakvog udruženja uopšte ne treba stavljati kao upitno, jer je ono nastalo iz potrebe sa jedinim ciljem a to je da se sestrinstvo balkanske regije podigne na najveći mogući nivo.

Balkanska asocijacija medicinskih sestara nastala je oktobra 2020 sa sedištem u Beogradu ,RS. Registrovana je kod Agencije za privredne registre Republike Srbije sa ciljem promovisanja medicinske struke i edukacije medicinskih sestara. Osnivači asocijacije su strukovna udruženja iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske a naša želja je da se ovo članstvo proširi i učešće u radu prihvati svako udruženje koje u svojim programima ima za cilj unapređenje sestrinstva kao profesije kroz podizanje kvaliteta zdravstvene nege i edukaciju sestrinskog kadra.

Sestrinstvo na globalnom nivou je kroz zdravstvenu njegu pokazalo svoj značaj, a da bi napredak u sferi zdravstvene njege doveo do boljih rezultata u zdravstenim sistemima Balkanske regije neophodna je kontinuirana medicinska edukacija. Kao jedna od najbitnijih karika u sistemu sestrinstva kontinuirana medicinska edukacija mora biti unapređena kroz različite projekte i oblike edukacije.

BAMS je prvi signal zajedništva na prostoru Balkanskog regiona, da prošlost ostavimo iza sebe a da sadašnjost i budućnost budu prioriteti našeg delovanja u najznačajnijoj sferi čovečanstava očuvanja zdravlja i socijalnog blagostanja.

Aktivnosti koje smo uradili u proteklom periodu i planove za budući rad predstavićemo na prvoj Konferenciji BAMS-a koja će biti održana 26.03.2022.godine u Skupštini grada Beograda.

Goran Mošić
Predsednik Balkanske asocijacije medicinskih sestara

I Konferencija Balkanske asocijacije medicinskih sestara
Scroll to top