9. Internacionalni kongres, Bihać 08.09-10.09.2023

Udruženje Anestetičara medicinskih sestara/tehničara intenzivne terapije reanimacije urgentne medicine i transfuzije u BiH-PULS

9. Internacionalni kongres, Bihać, 08-10.09.2023

POZIVNICA

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji, uvaženi gosti, saradnici i simpatizeri

Velika nam je čast i zadovoljstvo da Vas pozovemo na 9.Internacionalni kongres u organizaciji Udruženja Anestetičara medicinskih sestara/tehničara intenzivne terapije reanimacije, urgentne medicine i transfuzije u BiH „PULS“. Kongres će se održati od 08. do 10. septembra 2023.godine u Bihaću.

Smještaj učesnika i svečano otvaranje je u Hotelu „Rekić“. Predavanja su na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.

Kongres je idealna prilika za promovisanjem sestrinstva, ali i našeg Udruženja, tj. mogućnost da se učesnicima predoče ciljevi, misija, vizija, programske aktivnosti i značaj Udruženja „PULS“ u Bosni i Hercegovini. Navedeni Kongres je idealna prilika za razmjenu svakodnevnih mišljenja te iskustava iz prakse, uspostavljanja novih poznanstava i uzajamne saradnje.
Pored navedenog pripremili smo bogat društveni program, te koristimo priliku i još jednom Vas pozivamo da nam se pridružite i uzmete aktivno učešće u vidu izlaganja svojih radova u obliku usmene, poster prezentacije ili pasivno u smislu prisustvovanja istim.

Predavanja iz oblasti:
Anestezije, Reanimacije, Intenzivne terapije, Urgentne medicine, Transfuzije, Terapije bola, kao i slobodne teme, KME-Radionice, Okrugli sto, Poster prezentacije.

Dobro nam došli

Predsjednik Udruženja „PULS“ u BiH
Babajić Mevludin

JZU UKC Tuzla Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju
Ulica Trnovac bb 75000 Tuzla BiH; +387 61 151 059
mevludinbabajić@yahoo.com
Email:udruzenje.pulsubih@gmail.com

Počasni odbor

SAD Jackie Rowles predsjednica IFNA-e
FRANCUSKA Pascal Rod direktor IFNA-e
SLOVAČKA Zuzana Rubarova
BAMS Goran Mošić
ŠVEDSKA Malmo Vedrana Vejzović
TUNIS Moncef Jendoubi
ESKULAP Srbija Mirjana Blanuša
UMSTIB RS Živana Vuković-Kostić
UZR Loznica Srbija Radenka Ćirakovič
ZANAS Sjeverna Makedonija Gordana Beshliovska
HDMSARIST Hrvatska Adriano Friganović
UINARS Srbija Gordana Dragošev
UHMT FBIH Aner Duraković
UA Srbija Jovan Filipović
SEKCIJA in ZT Zbornica Zveza Slovenija Antonn Justin
UZPS Srbija Ivanka Adžić
SESTRINSTVO KC Srbije Marija Galić
Medicinska škola Zagreb Hrvatska Josip Božić
UMST Crna Gora
MEDICINAR Distrikt Brčko BIH Elvedin Duran
ART Srbija Draga Udovica
UPST Laza Lazarević Srbija Halida Mešanović
UMST Regije Foča RS
UNIJA- UMSZTRS Srbija
Društvo psihijatrijskih sestara i tehničara Srbije
Fakultet zdravstvenih studija
Univerziteta u Bihaću BiH Ekrem Pehlić

Naučno stručni odbor

Senada Džebo
Marina Ahmetbegović
OksanaMemić
Samela Zelić
Soniboj Pejzić
Mirza Jahić
Safet Bajrektarević
Mevludin Babajić

Organizacioni odbor

Haris Badić -predsjednk org.odb.
Pejzić Soniboj
Sandra Čehtarević
Samira Babajić
Edina Mahić
Mirza Jahić
Indira Pečenković
Kemal Halilagić
Mirko Mijuković
Mevludin Babajić
Zlatan Šarganović
Slađana Mijuković

Tehnička podrška

Elmedin Dubravac
Edmond Ibrahimi
Adnan Imširevi
Samela Zelić
Adisa Omerović
Amil Čengić

Kontakti

Predsjednik Udruženja PULS u BiH
Mevludin Babajić + 387 61 151 059
Email: mevludinbabajic@yahoo.com

Predsjednik Organizacionog odbora kongresa
Haris Badić +387 61 155 246
Email: haris.badic1@gmail.com

Generalni sekretar udruženja
Nermina Nurkić
+387 61 704 821
Email:nerminanurkic@gmail.com

Web stranica: www.puls.ba
Email udruženja: info@puls.ba

E mail za prijavu radova: udruzenje.pulsubih@gmail.com

PLAN RADA 9 KONGRESA „ PULS“u BIH

Petak 08.09.2023g.

  • 12.00-18.00 Registracija ucesnika Hotel REKIĆ Bihać
  • 18.00-18.45 Svečano otvaranje kongresa
  • 18.45-20.00 Plenarna predavanja
  • 20.00-21.00 koktel dobrodošlice
  • 21.00-03.00 Večera Hotel REKIĆ

Subota 09..09.2023g

Prezentacije stručnih radova i radionice u 4 paralelne sale 9. kongresa Udruženja PULS u BiH održaće se na Fakultetu zdravstvenih studija univerziteta u Bihaću

  • 08:00-12:00 Registracija učesnika
  • 09;00-15:00 Radni dio kongresa- Fakultetu zdravstvenih studija univerziteta u Bihaću
   (sala 1, sala 2, sala 3,sala 4)
   Sponzorska predavanja sali 1 i sali 2. Sala 4 poster prezentacije i radionice
  • 15:00 Sastanak Balkanske asocijacije medicinskih sestara-BAMS-za predsjednike Udruženja osnivača asocijacije
  • 15:00 Slobodno vrijeme-obilazak grada
  • 21:00 Svečana večera Hotel REKIĆ

Nedjelja 10..09.2023g.

  • 09:00-11:00 Radni dio kongresa-diskusija-zaključci kongresa Hotel Rekić
   SASTANAK PREDSJEDNIšTVA I UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
POZIV ZA SVE UČESNIKE (Nedjelja 10.09.2023g.)
  • 11.00 -18:00 IZLET,RUČAK MUZIKA kod Safeta vikend naselje ZLOPOLJAC b.b
   (udaljenost od hotela 4 kilometra)

Kotizacija za učesnike 9. Kongresa “PULS”u BiH

Kotizacija za članove udruženja “PULS” u BiH, 50 EUR – 100 km
Kotizacija za ostale učesnike, 75 EUR – 150 km
Dnevna kotizacija, 12,5 EUR – 25 km
Studenti ne plaćaju kotizaciju

Puna kotizacija obuhvata:
Kongresni material uz prisustvo na svečanom otvaranju i koktelu dobrodošlice
Prisustvo na predavanjima i radionicama
Kafe pauze-Svečanu večeru
Certifikat

Dnevna kotizacija obuhvata:
Prisustvo na predavanjima i KME radionica-Kafe pauze-Certifikat
Studenti prisustvo na predavanjima i radionica-Kafe pauze-Certifikat

Uplata kotizacije na račun

Udruženje anestetičara u BiH, Trnovac bb, 75000 Tuzla.
NLB banka-filijala Tuzla
For:Udruženje Anestetičara u BiH-Kongres
(račun broj 1321002012614208)

ID broj: 4210068740001
IBAN: BA 391321010385862370
DEVIZNA PARTIJA:103858623
SWIFT TBTUBA 22

Uplatu kotizacija možete izvršiti na dan otvorenja kongresa na mjestu registracije učesnika.

Prijava radova

1. IME I PREZIME:
2. USTANOVA:
3. ADRESA:
4. TEL/FAX:

NAČIN IZLAGANJA:

□ USMENA PREZANTACIJA □ POSTER PREZENTACIJA OZNAČITI
NASLOV RADA/
SAŽETAK/

Sažetak treba da sadrži do 250 riječi, u WORD-u, koristi se font Times New Roman -veličina slova 12pt.
Obavezni elementi rezimea, uvod, cilj, materijal i metode, rezultat, diskusija i zaključak.

PREDAVANJA IZ OBLASTI:
Anestezija,Reanimacija,Intenzivna terapija,Urgentna medicina,Transfuzija, Terapija bola Slobodne teme, KME-Radionice,Okrugli sto, Poster prezeentacije.

VAŽNI DATUMI:
15.07.2023. godine – ZAKLJUČENJE PRIJAVE RADOVA
01.08.2023. godine – POTVRDE O PRIHVATANJU RADOVA
15.08.2023. godine – PROGRAM I KONAČNO OBAVJEŠTENJE
NAUČNO STRUČNI ODBOR PREPORUČUJE POSTER PREZENTACIJE

Radove slati na Email:udruzenje.pulsubih@gmail.com

NAPOMENA:
OBAVEZNO naznačiti način izlaganja, obratiti pažnju na tačno popunjavanje adrese i telefona. Stručna komisija po svojoj procjeni može promijeniti način izlaganja o čemu će autori biti obavješteni.

Ponude smještaja

HOTEL REKIĆ BIHAĆ BIH 08-10.09.2023g.
Aranžman na bazi polupansiona /Doručak/Večera(Doplata ručka 25km na recepciji hotela

  • Jednokrevetna soba polupansion 95 km—48 eur
  • Dvokrevetna soba polupansion 80 km—40 eur
  • Trokrevetna soba polupansion 65 km—33 eur
  • Cijenesu po osobi/noći u sobama 1/1–1/2—1/3
  • Obijezbeđenbesplatan parking
  • Wifi, sauna, đakuzi, bazen
  • PDV uključen u navedene cijene

Informacije i rezervacije smještaja isključivo na Email Hotel Rekić ili Udruženje PULS u BiH

 • Hotel Rekić
  Info tel. za smještaj/recepcija +387 37 350 200
  Email:hotelrekic@gmail.com
 • Udruženje PULS u BiH mob.+387 61 151 059
  Email:mevludinbabajic@yahoo.com
9. Internacionalni kongres, Bihać 08.09-10.09.2023
Scroll to top