III konferencija Balkanske asocijacije medicinskih sestara u organizaciji udruženja ” PULS ” u BiH

Treća konferencija Balkanskog udruženja medicinskih sestara i tehničara u organizaciji
Udruženja anestetičara medicinskih sestara/tehničara intenzivne terapije, reanimacije, urgentne medicine i transfuzije u BiH ” PULS ” održat će se dana 09.3.2024 g u Sarajevu u konferencijskoj sali hotela ” Evropa ” sa početkom u 13.00 časova.


Udruženje anestetičara, medicinskih sestara/tehničara intenzivne terapije, reanimacije, urgentne medicine i transfuzije u BiH – PULS

III konferencija Balkanske asocijacije medicinskih sestara u organizaciji udruženja ” PULS ” u BiH
Scroll to top