COVID-19 Vakcine

Preuzeto sa http://www.pharmacy.bg.ac.rs/

COVID-19 Vakcine

Prikazaćemo pet COVID-19 vakcina:
 • iRNK vakcine
  • Pfizer-BioNTech
  • Moderna
 • Vektorske vakcine
  • Gamaleya istraživački centar (Sputnik V)
  • AstraZeneca
 • Inaktivisana vakcina
  • Sinopharm

Pfizer-BioNTech

Tip vakcine: iRNK vakcina
Ova vakcina sadrži iRNK kao matricu koja nosi informaciju za sintezu spike glikoproteina SARS-CoV-2. iRNK se nalazi u lipidnom omotaču koji joj omogućava prolaz kroz membrane i ulazak u ćelije gde će se vršiti sinteza spike glikoproteina. Imunski sistem prepoznaje spike glikoprotein kao strani molekul, aktivira se i dolazi do stvaranja zaštitnog imuniteta (neutrališućih antitela i celularnog imuniteta). iRNK se ne umnožava u ćeliji i vrlo brzo biva razgrađena i uklonjena. Vakcina sadrži 30 µg iRNK.
Uzrast kome je namenjena: Osobama uzrasta 16 godina i starijim.
Efikasnost: 95% u sprečavanju COVID-19 bolesti nakon primljene druge doze.
Kliničke studije: Faza III započela je u julu 2020. godine i obuhvata oko 43000 ispitanika različitih uzrasnih kategorija, oba pola i različite rasne i etničke pripadnosti. Sprovodi se u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Nemačkoj, Turskoj, Južnoj Africi, Brazilu i Argentini.
Doziranje: Vakcina se primenjuje u dve odvojene doze sa razmakom od 21 dan intramuskularnom injekcijom.
Čuvanje i transport vakcine: Vakcina se čuva na temperaturi od -80 °C do -60 °C u skladištima, odakle se transportuje do mesta primene na temperaturi od +2 °C do +8 °C.
Novija istraživanja ukazuju da se vakcina može čuvati na temperaturi od -25 °C do -15 °C u intervalu od dve nedelje, što bi u velikoj meri olakšalo čuvanje i distribuciju vakcine.

Moderna mRNA1273

Tip vakcine: iRNK vakcina
Sadrži iRNK kao matricu koja nosi informaciju za sintezu spike glikoproteina SARS-CoV-2. iRNK se nalazi u lipidnom omotaču koji joj omogućava prolaz kroz membrane i ulazak u ćelije gde će se vršiti sinteza spike glikoproteina. Imunski sistem prepoznaje spike glikoprotein kao strani molekul i dolazi do njegove aktivacije i stvaranja zaštitnog imuniteta (neutrališućih antitela i celularnog imuniteta). iRNK se ne umnožava u ćeliji i vrlo brzo biva razgrađena i uklonjena. Ova vakcina sadrži veću količinu iRNK u odnosu na Pfizer vakcinu (100 µg iRNK).
Uzrast kome je namenjena: U zemljama Evropske unije vakcina je namenjena osobama uzrasta 18 godina i starijim.
Efikasnost: 94,1% u sprečavanju COVID-19 bolesti nakon primljene druge doze.
Kliničke studije: Faza III započela u julu 2020. godine i obuhvata oko 30 000 ispitanika. Sprovodi se u SAD-u. 
Doziranje: Vakcina se primenjuje u dve odvojene doze sa razmakom od 28 dana intramuskularnom injekcijom.
Čuvanje: Vakcina se transportuje i čuva u skladištima na temperaturi od -25 °C do -15 °C. Moguće je čuvanje na temperaturi od +2 °C do +8 °C do 30 dana prije primene.

Sputnik V (Gam-COVID-Vac)

Tip vakcine: vektorska vakcina
Ova vakcina sadrži humani adenovirus koji je vektor (nosač, isporučilac) za gen koji nosi informaciju za spike glikoprotein SARS-CoV-2. Vektor je izmenjen tako da nema mogućnost umnožavanja u organizmu vakcinisane osobe. Po ulasku vektora u ćelije vakcinisane osobe, dolazi do sinteze spike glikoproteina na osnovu informacije koju nosi gen, pokretanja imunskog odgovora protiv ovog glikoproteina i stvaranja zaštitnog imuniteta (neutrališućih antitela i celularnog imuniteta). Budući da se imunski odgovor razvija i na delove vektora, ova vakcina je dizajnirana tako da se razlikuje serotip adenovirusa u prvoj i drugoj dozi. Tačnije, prva doza sadrži adenovirus označen kao rAd26 (serotip 26), druga – rAd5 (serotip 5). Ovim se sprečava mogućnost da imunski odgovor razvijen na delove nosača nakon prve imunizacije negativno utiče na imunski odgovor koji izaziva druga imunizacija. Gen za spike glikoprotein je isti u oba tipa adenovirusa.
Uzrast kome je namenjena: Osobama uzrasta 18 godina i starijim.
Efikasnost: 91,6% u sprečavanju COVID-19 bolesti nakon primenjene druge doze; 100% protiv teških oblika bolesti.
Kliničke studije: Faza III je počela u septembru 2020. godine i obuhvata oko 33 000 ispitanika. Sprovodi se u Rusiji, Belorusiji, UAE, Indiji i Venecueli.
Doziranje: Vakcina se primenjuje u dve odvojene doze sa razmakom od 21 dan intramuskularnom injekcijom.
Čuvanje i transport: Vakcina se čuva i transportuje na temperaturi -18 °C ili nižoj.

AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19)

Tip vakcine: vektorska vakcina
Vakcina je napravljena tako što je u genom adenovirusa, koji služi kao vektor (nosač, isporučilac), ugrađen gen za spike glikoprotein SARS-CoV-2. Vakcina koju je razvio tim Univerzitet Oksford-AstraZeneca sadrži bezbednu, izmenjenu formu adenovirusa poreklom od šimpanze (ChAdOx1). Ovakva izmenjena forma adenovirusa ne može se razmnožavati u ćelijama čoveka, niti izazvati bolest, što je čini bezbednom. Vakcina deluje tako što, nakon primene, adenovirus uđe u ćelije čoveka i isporuči genetičku informaciju za spike glikoprotein SARS-CoV-2. Kada se kod vakcinisane osobe sintetiše spike glikoprotein, imunski sistem reaguje i pokreće imunski odgovor (produkcija neutrališućih antitela i celularni imunski odgovor).
Uzrast kome je namenjena: Osobama uzrasta 18 godina i starijim.
Efikasnost: Kod ispitanika koji su dobili dve doze vakcine u razmaku od 12 nedelja, efikasnost vakcine je 81,3%.
Kliničke studije: Prema podacima objavljenim u naučnim časopisima, vakcina kompanije AstraZeneca testirana je kod 23848 ispitanika u Velikoj Britaniji, Brazilu i Južnoj Africi. U toku su ispitivanja na više od 40000 učesnika u SAD-u, Argentini, Čileu, Kolumbiji i Peruu i očekuju se rezultati ovih studija.
Doziranje: Primenjuje se u dve odvojene doze u razmaku od 12 nedelja, intramuskularnom injekcijom.
Čuvanje i transport: Vakcina se čuva i transportuje na temperaturi od +2 °C do +8 °C.

Sinopharm (BBIBP-CorV)

Tip vakcine: inaktivisana vakcina
Inaktivisane vakcine imaju dugu istoriju primene kod ljudi i sadrže cele mikroorganizme inaktivisane hemijskim ili fizičkim agensima. Kod Sinopharm vakcine, inaktivacija je postignuta tretiranjem virusa hemijskim agensom (beta-propiolakton). Inaktivisan (mrtav) SARS-CoV-2 nema sposobnost razmnožavanja, ali zadržava sposobnost pokretanja imunskog odgovora.
Međutim, pošto je virus inaktivisan, imunski odgovor može biti nešto slabiji, zbog čega je neophodno dodavanje adjuvansa (od latinske reči adjuvare što u prevodu znači pomoći). Sinopharm vakcina sadrži aluminijum-hidroksid kao adjuvans. Jedinjena aluminijuma kao adjuvansi u humanim vakcinama koriste se decenijama.
U toku razvoja COVID-19 Sinopharm vakcine, istraživači su od pacijenata hospitalizovanih u Kini izolovali tri soja SARS-CoV-2, za potencijalnu primenu. Od tri polazna soja, izdvojio se jedan soj koji je imao najbolje karakteristike za proizvodnju vakcine. Ovaj soj je upoređen sa svim drugim sojevima SARS CoV-2  dostupnim u svetskim bazama podataka i uočen je visok stepen sličnosti u strukturi spike glikoproteina između izabranog soja i ostalih poznatih sojeva. Ovakva sličnost u strukturi spike glikoproteina između virusa ukazuje na potencijalno širi opseg  zaštite Sinopharm vakcine prema različitim sojevima SARS-CoV-2.
Uzrast kome je namenjena: Osobama uzrasta 18 godina i starijim.
Efikasnost: U septembru 2020. godine, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) izdali su odobrenje za hitnu upotrebu Sinopharm vakcine kod zdravstvenih radnika, nakon ispitivanja vakcine kod 31000 dobrovoljaca. 9. decembra 2020. godine UAE su objavili da je efikasnost vakcine 86%, ali nema dostupnih podataka kako se došlo do ovakvog zaključka.  Predstavnik Sinopharm kompanije izjavio je da je u Kini skoro milion ljudi vakcinisano u toku ispitivanja vakcine, a efikasnost je procenjena na 79,34%. Takođe, nema dostupnih podataka kako se došlo do ovakvog zaključka.
Kliničke studije: Publikovani rezultati početne faze (faza I i II kliničkih studija) 
istraživanja ukazuju da je vakcina bezbedna i da podstiče imunski odgovor kod vakcinisanih osoba (neutrališuća antitela). Još uvek nisu dostupni rezultati III, završne faze kliničkih studija u naučnoj literaturi.
Doziranje: Vakcina se primenjuje u dve odvojene doze u razmaku od 2 do 4 nedelje, intramuskularnom injekcijom.
Čuvanje i transport: Vakcina se čuva i transportuje na temperaturi od +2 °C
do +8 °C.

Scroll to top